frame
frame
ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI
Telemetria / zdalne sterowanie
Zastosowanie:
  • zdalna kontrola poziomu medium w zbiorniku
  • zdalna kontrola ciśnienia w zbiorniku lub innym miejscu instalacji
  • Wizualizacja wyników pomiarowych
  • transmisja GSM lub GPRS
  • zabezpieczenie modułu telemetrycznego przed nieautoryzowanym dostępem
  • możliwość konfiguracji do 8 numerów dostępowych.
Oprogramowanie wizualizacyjne umożliwia m. in:
  • przechowywanie wszystkich danych pomiarowych w bazie danych oraz export danych
  • przeszukiwanie bazy danych za pomocą filtrów
  • powiadamianie o przekroczeniu progów alarmowych za pomocą wiadomości tekstowych typu SMS
photo
frame
frame