frame
frame
ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI
Pomiary Elektryczne

  • Badania i pomiary ochrony przeciwpożarowej
  • Pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń
  • Badanie i Pomiar instalacji odgromowej
  • Badania elektronarzędzi
frame
frame